FacebookGoogle+TwitterWhatsAppLineEmailShare
分區 級別 非牟利 私立獨立 所有類別
學額 學生 學額 學生 學額 學生
中西區 幼兒班 1920 1601 404 263 2324 1864
 低班 1889 1628 274 202 2163 1830
 高班 1885 1651 227 167 2112 1818
 所有級別 5694 4880 905 632 6599 5512
灣仔 幼兒班 2252 1966 393 306 2645 2272
 低班 2152 1903 308 235 2460 2138
 高班 2046 1780 275 235 2321 2015
 所有級別 6450 5649 976 776 7426 6425
東區 幼兒班 4087 3240 990 768 5077 4008
 低班 4265 3372 749 568 5014 3940
 高班 4142 3307 700 538 4842 3845
 所有級別 12494 9919 2439 1874 14933 11793
南區 幼兒班 1141 957 1177 682 2318 1639
 低班 1527 1200 866 502 2393 1702
 高班 1442 1085 550 347 1992 1432
 所有級別 4110 3242 2593 1531 6703 4773
油尖旺 幼兒班 1733 1472 695 567 2428 2039
 低班 1686 1480 622 502 2308 1982
 高班 1753 1520 425 340 2178 1860
 所有級別 5172 4472 1742 1409 6914 5881
深水埗 幼兒班 3525 2800 112 75 3637 2875
 低班 3309 2667 128 90 3437 2757
 高班 3301 2647 80 51 3381 2698
 所有級別 10135 8114 320 216 10455 8330
九龍城 幼兒班 4730 4065 4408 3778 9138 7843
 低班 5153 4361 3727 3245 8880 7606
 高班 4811 4183 3413 3006 8224 7189
 所有級別 14694 12609 11548 10029 26242 22638
黃大仙 幼兒班 2731 2286 57 30 2788 2316
 低班 2765 2332 7 5 2772 2337
 高班 2875 2426 3 3 2878 2429
 所有級別 8371 7044 67 38 8438 7082
觀塘 幼兒班 4454 3584 108 48 4562 3632
 低班 4596 3770 120 69 4716 3839
 高班 4925 3995 52 39 4977 4034
 所有級別 13975 11349 280 156 14255 11505
西貢 幼兒班 2564 2134 1007 744 3571 2878
 低班 2493 2095 736 565 3229 2660
 高班 2547 2121 656 525 3203 2646
 所有級別 7604 6350 2399 1834 10003 8184
沙田 幼兒班 4263 3456 1124 865 5387 4321
 低班 4140 3456 909 757 5049 4213
 高班 3957 3349 711 600 4668 3949
 所有級別 12360 10261 2744 2222 15104 12483
大埔 幼兒班 1991 1785 621 438 2612 2223
 低班 1754 1600 467 343 2221 1943
 高班 1789 1646 394 318 2183 1964
 所有級別 5534 5031 1482 1099 7016 6130
北區 幼兒班 3742 3621 394 303 4136 3924
 低班 3724 3592 290 239 4014 3831
 高班 3722 3613 356 285 4078 3898
 所有級別 11188 10826 1040 827 12228 11653
元朗 幼兒班 5537 5100 447 374 5984 5474
 低班 5422 4994 436 351 5858 5345
 高班 5523 5079 374 314 5897 5393
 所有級別 16482 15173 1257 1039 17739 16212
屯門 幼兒班 4167 3773 253 167 4420 3940
 低班 4174 3799 252 172 4426 3971
 高班 4023 3676 201 151 4224 3827
 所有級別 12364 11248 706 490 13070 11738
荃灣 幼兒班 2059 1753 412 302 2471 2055
 低班 2064 1837 336 258 2400 2095
 高班 2065 1841 297 242 2362 2083
 所有級別 6188 5431 1045 802 7233 6233
葵青 幼兒班 3938 3129 240 193 4178 3322
 低班 3909 3135 158 135 4067 3270
 高班 3687 3002 153 132 3840 3134
 所有級別 11534 9266 551 460 12085 9726
離島 幼兒班 1151 866 466 333 1617 1199
 低班 1175 934 468 306 1643 1240
 高班 1230 948 229 158 1459 1106
 所有級別 3556 2748 1163 797 4719 3545
所有分區 幼兒班 55985 47588 13308 10236 69293 57824
 低班 56197 48155 10853 8544 67050 56699
 高班 55723 47869 9096 7451 64819 55320
 所有級別 167905 143612 33257 26231 201162 169843

註:
1. 數字並不包括特殊學校。
2. 數字反映2013年9月時的情況。
3. 數字包括幼稚園(包括幼稚園暨幼兒中心)的幼兒班、低班及高班。
4. 有關學額的數字,並不包括空置課室及幼兒中心的空置部分。

資料來源:
立法會文件:財務委員會審核二零一四至一五年度開支預算管制人員的答覆 (教育局局長)

主要訊息 Key Message

1. 全港幼稚園總學額使用率達84%,當中非牟利幼稚園學額使用率(86%)較私立獨立幼稚園(79%)為高。
2. 非牟利幼稚園的學額及學生人數分別佔整體83%85%

 

其他年份相關資料:
2014/15學年
2012/13學年
2011/12學年

FacebookGoogle+TwitterWhatsAppLineEmailShare